is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR CHINA. IV. HOOFD ST. 105

geen minder moeite om hen tegen te Waarnes„ houden, dan men te vooren gehad had,^J*e™ ,, om hen te doen voortgaan." Tenerife.

Den dvis

„ Het duurde niet lang, of de reizigers en m-„„ bevonden zich in 't midden van zeer^^L^ ,, dikke wolken. Dezelve gooten, geduu- maand „ rende drie uuren, welken zij tot hunne1792' „ terugreis moesten befteeden, zonder ophouden, beeken van ftortregen op hen

neer. Kort daarna klaarde het weer

„ op; en men zag den top des Pieks ge„ heel met meeuw bedekt."

Naauwlijks waren deeze reizigers te Orotava te rug gekomen, of Dr. gillan moest te bed gaan. De al te fterke vermoeids had hem een fterke koorts op 't lijf gehaald. Maar goede oppasfing en rust, in het huis van den gastvrijen heer little, deeden hem ras weder herftel-

len. Hunne drie reisgenooten, fter-

ker dan hij, deelden, dien zelven dag, in een bal, waartoe men verfcheiden bevallige Engelfche en Spaanfche dames genoodigd had; zoo dat de vermaaklijkheden van den avond hen de ongemakken, welken zij des morgens hadden doorgeftaan,

deeden vergeeten. Den volgenden

N 2 dag,