is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiende Hoofdflüh 215

meende dat die tijd gekoomen ware, toen hi.n hoofd, Ant ony F a r a 0 u n , in liet jaar 1784 irï ftilte Egypte verliet, en te Livorno de noodige veiligheid kwam zoeken, om van eenen fchat van verfcheiden millioenen te leeven ; maar deeze gebeurtenis , die zonder voorbeeld was (0), heeft geene gevolgen gehad,

S- II-

Van den handel der Franken te Kairo,

Na deeze Christenen maaken de Europeaanen, in de Levant onder de naam van Franken bekend, het aanmerklijkfte lighaam van kooplieden uit. De Venetiaanen hebben reeds van over langen tijd te Kairo comptoiren gehad , "aan welke zij zadels, Zijden ftoffen, fpiegclglazen, kramerijen en andere koopmanfehappen zonden. De Engelfche hebben ook in dien handel deel gehad en zonden lakenen, wapenen en ijzerwerken, die tot heden toe voor de beste bekend zijn; maar de Franfche, die alle deeze waaren zeer veel beter koop leverden, hebben zedert twintig jaaren den voorrang verkregen

en

(a) De Oofterlingen hebben in het' algemeen een tegenzin in de zeden van Europa, die hen alle gedagte van verhuizing belet.

O 4