is toegevoegd aan uw favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vaart door de Geele zet. De tweeden van Hooimaand.1792.

32 BRITSCH GEZANTSCHAP

ftand der fterren te regelen. De Chineezen genieten een dergelijk voordeel, als »de Grieken genooten. Hunne zeeën gelijken , zoo wegens de bekrompenheid haarer grenzen, als wegens de menigte der eilanden, waarmede zij overal als bezaaid zijn, zeer veel naar de Middelandfche zee. Ook moet men opmerken, dat de verbetering, en, mag men zeggen, de volmaaking der zeevaartkunde bij de Europeeërs , haaren oorfprong dagtekent van dat tijdftip , toen of hunne driften, of hunne behoeften hen aanprikkelden , om lange reizen over den onmeetlijken oceaan te onderneemen.

Wat aangaat het zeekompas, hetzelve is onder de Chineezen in algemeen gebruik. De magneetnaald, waarvan zij zich bedienen, is, zelden, meer dan een duim lang, en nog geene lijn dik. Zij is volmaakt in haar evenwigt opgehangen , en beweegt zich bij de allerminfte gelegenheid ; dat is te zeggen , dat zij terftond draait, hoe weinig ook de doos, waarin zij hangt, van ftand naar het oosten of westen verandert; hoewel, in de daad, de natuur van den magneet, en de volmaaktheid van het werktuig, welk Ldien

bs-