is toegevoegd aan je favorieten.

Reis van lord Macartneij, naar China.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der CHINEESCHE HISTORIE. 187

Het vervolg van dit tafereel zal, derhal.Chineefche ve, geene gebeurenisfen behelzen, dwljjjj^ zoodanigen , welken de geleerden van Pe-m tot-. king "als echt en geloofwaardig aanmerken."^0"

Een der eerfte en voornaamfte uitvindingen, aan hoang-tyC»") toegefchreeven, is die van den zestigjaarigen cyclus of kring (v).

On-

(a) Sommige fchrijvers kennen deeze belangrijke uitvinding aan fou-hi toe. Veelligt is zij nog veel ouder.

(v) De cyclus beftaat uit twee reiën karakters, waarvan de eene tien, en de andere twaalf bevat. Het eerfte karakter der eerfte rei, gevoegd bij bet eerfte karakter der tweede rei, wijst het eerfte jaar. des cyclus pan. De geheele voorttelling volgt dezelve orde. Wanneer de eerfte rei uitgeput is, begint zij weder met het elfde woord der tweede rei; en de voortgang is altijd dezelve, tot dat de twee eerfte woorden weder te famenkomen, 'twelk niet eerder, dan na zestig verfchillende famenvoegingen gebeurt, dat is, nadat'er zestig jaaren aangeweezen zijn.

De cyclus, driemaal herhaald, maakt een tijdvak van honderd en tachtig jaaren, welk men tricyclus' noemt.- En deeze, door zestig vermenigvuldigd', maakt een ander tijdvak van tien duizend en acht honderd jaaren; en dit laatfte tijdvak door den cyclus van twaalf, jaaren vermenigvuldigd, maakt dg honderd negen en twintig, duizend en; ze?jwaderd jaaren

uit