is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jgtfle Hoofdfluk 453

vertoonde op de groote binnenplaats, dat is ten Oosten, eene voor-zijde van tien kolommen, terwijl 'er negentien aan de andere zijden, (in het geheel vier en vijftig) waren. De grond was een lang vierkant, gelijk met de binnenplaats , maar (maller dan dezelve, zoo dat 'er rondom de rei kolommen fleTs een terras van zeven en twintig voeten breed overig bleef: de vlakke grond , welken het maakte, fteekt ten Westen boven het veld uit door een fte'ilen muur ii van omtrent dertig voeten hoogte; naar maate men de ftad nadert,' vermindert de fteilte , zoo dat de vloer der paviljoenen met de laatste helling des bergs gelijk koomt, waaruit men befluiten moet dat al de grond der binnenplaatfen opgehoogd is: zoodanig was de eerste ftaat van dat gebouw; dan in het vervolg heeft men den Zuidlijke vleugel van den grooten tempel vervuld, om eenen anderen kleineren te bouwen, welke die is, .waarvan de binnen rei pijlaaren en de omtrek nog ftaan. Die tempel o enige voeten laager dan de andere gelegen, vertoont eene zijde van dertien ■kolommen, met agt van vooren (in het geheel agc en dertig). Zij #» alle van de Corinthifche bouw-orde,- derzelver ftijl heeft vijftien voeten agt duimen omtreks en vier en veertig voeren h>ogte. Het gebouw , dat zij omvaren, is een langwerpig vierkant, welks voorfte zijde , naar het Oosten gekeerd , buiten de lijn van den flinker

vleu-