is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Syrie en Egypte, in de jaaren 1783, 1784 en 1785.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agtfle Hoofdfluk. 225

dan door de ftukken , die op den grond liggen ; maar het kon niet pragtiger zijn dan dat van de galerij in den omtrek: de groote ftukken, die 'er nog van overig zijn, verwonen gerukte lijsten, waarop met opwerk Jupiter op zijn arend, Leda door de zwaan geliefdkoosd, Diana met den boog en de halve maan, en verfcheiden borstbeelden, die van Keizers en Keizerinnen fchijnende , afgebeeld ftaan. Het 1 zou te lang zijn dat verwonderlijk gebouw in zijne deelen te befchrijven. De beminnaars van konlïen zullen dezelve met de grootlle waarheid te boek gefteld vinden in het werk, in het jaar 1757 te Londen uitgegeeven onder den" tijrel van Puinhoopen vanBalbek (*). Dit werk, door den Heer Robe rt Wood opgefteld , is men voornamelijk verfchuldigd aan de zorgen en vorstlijke mildheid van den Ridder Dawiuns, die in het jaar 1751 Balbek en Palmyre bezogt heeft. Men kan bij de getrouwe befchrijving deezer reizigers niets meer voegen, maar daar zijn, zedert zij daar geweest zijn, enige veranderingen gekoomen: zij hebben , bij voorbeeld, negen groote kolommen overeind ge-

von-

(«) Een deel in atlas formaat. Dit werk, dat zeldzaars cn kostbaar is , wordt gemeenlijk alleen in groote. .boekerijen gevonden.

11. Deel. P