is toegevoegd aan je favorieten.

Natuurkundige verhandelingen van Petrus Camper over den orang outang [...]. Over den rhinoceros [...] en over het rendier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 175

naamd is geworden. Over deeze overwinning verwondere ik my nogthans te minder, om dat de Rhinocêros veel iheller fpringen kan dan de Elephant, gelyk nagegaan kan worden uit de lange hielbeenen van den eerften, in vergelyk van de zeer korte hielen van den laatften. Ook is de Rhinocêros altoos merkelyk kleiner, en derhalven gefchikter om den Elephant te ontwyken, en teffens van een zeer voordeelig geplaatst wapen voorzien om hem van onderen te kwetzen.

De Elephant overwon ook wel den Rhinocêros, gelyk Dion Casjïus (a) meldt ten tyde van Germanicus, en Nero gebeurt te zyn, als die ter eere van hunnen Vader Drufus eenige Dierengevegten aanftelden.

Dat evenwel eene groote vlugheid, en een fchrander oordeel een merkelyk voordeel hebben in allerleie gevegten , is zeer dikwyls gebleeken ; want het gemeene volk niet alleen , maar zelfs de twe<g> Roomfche Keizers Commodus, en Ant. Caracalla hebben in de openbaare Speelen verfcheidene Rhinocerosfen overwonnen, en volgens het getuigen van den zelfden D. Casfius (b) gedood!

Als ik den 28 July 1777. te Verfailles beide die vreemde Dieren lang bezien hadde, vroeg ik den oppasfer of men ook immer de proeve genoomen hadde om den Elephant, die veeltyds 'smorgens los wandelt, langs de palisfades van den Rhinocêros te leiden? 't welke hy my zeide meer dan eens gedaan te hebben , zonder ooit deswegens in een van beide eenige de geringfte aandoening te befpeuren.

Een zeer groot getal Rhinoceros-horens heb ik daarenboven met opzet en zeer naauwkeurig befchouwd, maar 'er nooit eenig teken van afflyping aan bemerkt. Ook wordt de Rhinocêros op veele plaatfen gevonden daar geene Elephanten zyn, zoo

dut

00 p. 8co. Q>) p. 1211. en 1292.