is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaameling van aanteekeningen op het eerste(-tweede) deel der Vaderlandsche historie van [...] Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 26 )

bekend, en zoo gelegen, dat deeze ftreek, ais de kundige Douza wel aanmerkt van nature fterk was, en des niet kwaalyk geplaatst, maar daarom niet onwinbaar. Tyd , Toeval , Beleid en Moed worden Meefter van de vertrouwde Vestingen. Pfalm 127. vers t.

Melis Stoke befchryft het Geval Boek II vers 6 enz., fpreekende van Graave Dideric V, kortelyk dus:

„ Verfamende hi man ende maghe, „ Ende fyn Stiefvader ha lp hem echt, ,, Van Vlaendren de Vrefe Roe br echt; „ Ende es Comen t Icelmonde, „ Daer gemaect^ hadde tier flonde ,, Ene vaste borch, al wast onrecht, „ Willem de Bisfcop van Utrecht; „ Ende hi verneemt ende verflaet, „ Dat daer is de Bisfcop Coenraet. „ Daer was gevochten vaste ende fere :

Maer jonghe Dideric wan de ere,

Want hi de borch t Ifelmonde ,. Brande ende ft'echte in den gronde.

§• ïS»

Blz. 237.,, Geervlietfche Tol."

Uit een oopen Brief van Keizer Henrik VI gegeeven Ao. 1105 blykt, dat den Grave van Holland Dirk de Vil is veroorloofd geworden het heffen van een Tol te Geervliet van alle voorbyvaarende Schepen en goederen, waar toe Graaf Florens III van Keizer Frederik I aanvanke vei lof ontfangen hadt.

Van deezen Tol fpreekt Melis Stoke Boek II vers 116 enz, met een woord, zeggende;

„ En»