Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K ONSTIGE L-UGTBOLLEF. f£r>

xr,

Proefneemingen, te Parys gedaan in de Straat van Montreuil , Voorftad St. Antoine , met een Lugtbol , die wet twee Menjchen is opgegaan, den iq Oktober 1783.

Schoon de Proefneeming van Verfailles veel genoegen hadt gegeven; alzo de Machine, daar men zig van bediende, door de kragt van het Gaz opgefcheurd ware in het bovenfte gedeelte, 't geen haar belette tot die hoogte op te ftygen, waar zy anders hadt moeten komen; befloot de Heer Montgolfiëu eene andere te doen maaken, die grooter en veel fteviger zoude zyn, en met welke hy zig voorftelde Proeven te doen, bekwaam tot volmaaking van eene Ontdekking, in welke men niet dan langzaam en als by trappen kan vorderen.

Men gebruikte al den tyd in alle voorzorgen die noodig waren tot het maaken van deeze Machine, en den 10 van de Maand Oktober was; dezelve geheel voltooid.

Haare figuur was Eyrond, de hoogte van 70, de middellyn van 46 Voeten en de Inhoud

van

Sluiten