is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 DE WERKING DER VUURSPUWENDE EERGEN

Napcis gebouwd is , affneeden en dus den voortgang van die waasfem tot in die holtens voorkwamen, zou Napels onfeilbaar voor aardbevingen beveiligd zyn, dewyl de waasfem van 't kookend water, 't welk men als de eerde en voornaamde oorzaak dier aardbevingen kan befchouwen, door deze luchtgaten zoude ontfnappen, en eene vrye gemeenfehap met den Dampkring verkrygen. napër. meldt, in zyne befchryving der eilanden van den Archipel, uit de berichten van strabo, dat het eiland Eubea, (thans Negrepont) onophoudelyk dooraardbevingen gemarteld wierdt, tot dat men openingen gemaakt hadt in het land van Lalente , boven de dad Chalcis , (tegenwoordig Negrepont geheten , zo wel als het eiland.)

Zie daar myne befchouwing door de uitkomst bewaarheid ! Dog hier komt nog eene andere waarneeming of aanmerking te pas. Byaldien de putten, en galeryen, welken men groef, niet tot eene genoegzaame diepte konden voortgezet worden, om de takken van gemeenfchap der dampen of waasfems af te fnyden, zoude men ten minsten kunnen hoopen, dat zy daar dicht genoeg by zouden komen, 't zy boven de gewelven, 't zy aan derzelver zyden , om aan de pooging van de uitzettende waasfem kortere lyncn van wederdand , of minder grond, of, zo gy wilt zwakker dyken aan te bieden; dan die der gewelven van de onderaardfche holtens of ruimten s , boven welken , of by welken, Napels gebouwd is.

Deze middelen van beveiliging zouden ongetwyiTcld kostbaar en moeijelyk in de uitvoering zyn; dog die kosten en moeiten zouden in geene vergelyking gebragt kunnen worden met het allerhoogst belang van de zaak,

die