is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeen magazyn van wetenschap, konst en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van maacdeburc. g6$

ook hevig aan de huisdeur van friese , en fchoten tevens op den huisleeraar, die uit het vengfter om pardon fmeekte. Zy dreigden geen ziel in huis leevend te laaten, als men hen niet terftond binnenliet. Men maakte de deur open. Zy vroegen driftig om geld; men gaf hen , wat men het gereedfte by de hand had , ook ftukken kleeding en huisraad. Doch friese poogde hen vergeefs met fmeeken overtehaalen, dat zy hem met de zynen toch voor een losgeld uk de Stad wilden laaten : zy zeiden; „ wy moeten „ eerst buit maaken."

Nadat zy heen gegaan waren , floeg friese zelfs met een byl de vengfters, dèuren en kasfen van zyn huis in ftukken , en wierp het bedftroo, bedden , potten en pannen alles door elkander. Daar het'er nu zo verwoest en verdelgd uitzag, zo hielden de plunderende foldaaten het reeds voor opgeruimd , en gingen 'er in den beginne voorby. Doch vier Musnuettiers wierden zyne huisvrouw gewaar 9 kwamen met brandende lonten terftond de kamer inftuiven, floegen en ftieten met hun geweer op friese ,eneischtengeld. De zes kinderen van friese hielden de foldaaten by hunne klederen vast, weenden enfmeekten erbarmelyk, dat zy toch hun vader en moeder in het leven wilden laaten , zonder dat de foldaaten zich deswegens aan de kinderen vergreepen. Hunne woede fcheen veel eer door het gezicht dier kinderen gelenigd te worden. Men gaf hen eenige kostbaarheden en het beste linnengoed, waarmede zy van deeze onftuime gasten bevryd wierden.

Friese retireerde zich nu met zyn familie naar een oude ftal, op een duisteren zolder. Hier hoorde men in de nabuurige huizen de foldaaten fchriklyk woeden , vloeken , op de lieden fchimpen, Haan en fchreeuwen : Geef geld , geef buit, geef Qqc]4 hcht