is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 217

fte , en zo als van Meteren verhaalt, Hechts drie dagen voor het aflopen van den bepaalden tijd, kwam hij 'er toe (Z>).

De Staaten hadden gaarne gezien, dat de Koningen van Frankrijk en Engs. land , ter deezer gelegenheid , de Vrij. heid en Oppermagt der Vereen i gde Gewesten, fchriftlijk, erkenden,doch hier toe waren, geen van beiden, te bewegen ; minder zwarigheid echter maakten zij, om zig als Borgen te verklaren, ■voor de onderhouding van't Beftand, en welke Borgtogt, gegrond op de Verdragen in 't voorgaande Jaar, door de twee Koningen, met de Staaten gefloten, den zeventienden Junij, daaraan volgende, in den Haage getekend werd {cj.

He nr 1 k de IV. gewoon met de hand s aan den hoed, en een vriendelijk woord,d harten te winnen, wist zeer wel, dat wil-* de hij zijn invloed bij de Natie behou-j

den j4

(b) XXX Eoek,fo. 617, verfo.

Cc) Wagenaar, Faderl.Hifi. IXDeel, bladz. 445 en 446.

P 5

XXVKL Afdeb.

L1NG. I609.

taatkutt? t ge■ag van

lenrik

\ ir.

nrrent taurits.