is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 219

met de belangens van hetzelve te bevorderen, kon hij genoeg berekenen, het algenoeg ondervonden, dat noch fmaad, noch laster, geweld, noch overheerfching , de waare Prinsgezinde», tot afval bewegen kon , en fchoon dit de woede der tegenpartij tot het uitterfte bragt, verwekte nogthans die ftandvastigheid, bij de hoofden der Volksberoerders, eene gedurige angst en vrees; geen wonder , de ijver der Oranje Kanaal , zo als zij, 's Prinsfen Vrienden, fchimpsgewijze,noemden, rustte op overtuiging, daar hun Partij alleen beflond, in huurlingen en misleide menfchen , die men en door geld en door Leugens, werkfaani moest houden : getuigen zijn hier van , de ondeugend]! e Gefchriften en de Patrio/fche Couranten , bijzonder , van 't Jaar 1787.— Voornaame Mannen hebben het dra als een grooten misdag, die geheel önfiaatkundig en onvoorzichtig was , in de drijvers van het voorgewend Patriottismus, aangemerkt, dat zij de uitvoering van hun ontwerp begonden, met dadelijk op den Prins en zijnen Mentor aantevallen ; zij meenden , dat dit de weg niet was, om wek te (lagen, indien men wezenlijk oordeelde, dat 's Volks Rechten gefchonden waren, en dat die herfield moeiten worden. In die gelegenheid was de Pkins , als Stadhouder. , de Man, tot wien zij zig liever hadden behooren te wenden , maar hier zat de Knoop niet ; 't waren geene ingebeeld ge> ichonden Voorrechten , omtrent welke men wilde ijveren, maar eeue ingewortelde haat, tegen het

Huis

XXVIII, Afdeeling.1609.