is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneel der oude en nieuwe staatsgeschiedenissen des vaderlands [...] beginnende met het jaar 1555.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN. 433

gedeelte volkje uit de Garnifoenen van den Aartshertog van Ooftenrijk, werwaards zij,zederd, wederom terug keerden (b).

Na dat het werk verricht was , zegt „ Brandt, kwamen eenige Leden der „ Regeering, die te vooren 's Prinsfen ,, toeleg begunftigd hadden, of nu, bijl „ den keer der zaken, hem toevielen , „ Zijne Doorluchtigheid begroe„ ten en bedanken; hem te gelijk vef„ zoekende, om, nevens de Gemag„ Tigden der Staaten Generaal, „ in de zekerheid van het Gewest, en van „ de Stad te voorzien (e)." Door het vervolgens veranderen der Regeering, zo in den Staat, als in de Stad, kreeg alles, eerlang,in die Provincie,eene andere gedaante.Den agftenAugustusgefchiedde we» derom , voor het eerst, de openbaareoeffening van den Hervormden Gons< dienst, binnen ULr echt , waartoe de Amfterdamfche Kerkenraad, bij leening, een hunner Predikanten derwaards zondt, cn zederd werd ook aldaar, Staatsgevvij-

ze,

(i) Baudartius, X Boek , blad» 57. (c) Hift. der Reformatie, II Deel, bladz, 818.

III. Deel. Ee

XXXI. Afdee-

.ing. IÓl8.

Verdere /erandeingen te 'Jt recht jebeurt.