is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechten van den mensch in Vrankrijk, geen gewaande rechten in Nederland. Of Betoog, dat die rechten bij het volk van Nederland in volle kracht genoten worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÜEEN CEWAflKDE IN NEDERLAND. 84!

bok deze behoort bij mij tot de Reebten van den Mensen. Maar de Franfche Vergadering van Wijsgeereh} zo als lommigen deze Volksvertegenwoordigers heeteh; waartegen weder anderen -% meer ziende op 't wezen dan op woordenklanken, ken noemen waanwijze verlicbters van 't mensebdom., nog anderen, met fterker woorden, eene Vergadering van Deïsten en ook van eenige Atheïsten 1 zulke Volksvertegenwoordigers, dan , hebben bij hun laatfte befluit van de Ver* klaaring van tg menfchen rechten weggelaaten dé vrijheid der godsdiensten; om die afzonderlijk te behandelen in een der Hoofdflukken Van de Franfche Confiitütie zelve: (*) fchoon

die

(*) Dus leest mén in 't voor oorfpronklijk opgegeéven Befluit in den Moniteur: L Article de la Liherté des cul« ï e s a été écarté de la Declaration des Droits, pour être traité, dans un des Chapïtres de la Conflitution. Evenwél vindt meri dat zij bij dé niéuwfte opgave in Art. VÜ. waar zij var* de Vrijheid van denken, fchrijven, drukken, fpreeken; ook de vrijé oefening van Godsdienftige Vereering ondet dezelvë begreepen hebben; met bijvoeging, dat de noodzaakelijkheid van deze Rechten aantekondigen, vooronder/lelt of het wézenlijk aanzijn, of eene verfche herdenking aan een Despotismiu of willekeurige heetfehappij. Het is gelukkig, dat alle Zoda,. nige Uitfpraaken voor geene Godfpraaken zullen gehouder* worden. In wat zin men de Godsdienftige Vereering neemea Q moet

Gods»

dienftigé

Vrijheid,

Bij dé Franfchenovergéi Magen»