is toegevoegd aan je favorieten.

Zeemans onderwijzer in de tekenkunst; of, Handleiding, om door [...] perspectivische regelen, alle landverkenningen, kusten, baaien [...] en wat een' zeeman meer voorkomt, op het papier wiskundig aftetekenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 ZEEMANS ONDERWIJZER

Breng, in het vicrkanr, AEFBA, tegenoverAB^ als de grond van het tafereel, ACDBA , het voorgaande plan; verlang voords de grondlijn, BA,oneindig, en uit het punt, A, met de wijdte, AB, befchryf den cirkelboog , BMG , en met dezelfde wijdte , uit het punt B, als middenpunt , den cirkelboog , ANG, dan wordt, door het fnijden deitwee voorfchreevene boogen, gemaakt, het afflandspuht van den ziener , uit het welke hij nu het tafe"reel onder een' hoek van 60 graaden overziet : verlang , eenigzins , de lijn , AE, en trek uit het punt, G, parallel met FE, tegen AE, de lijn, GII,dan is het punt, H, gemaakt.

Stel nu den pasfer in het punt A , en befchrijf met de wijdte, AM, een quartcirkel , fnijdende de verlangde grondlijn , BA in K; zo is het afftands;Voetpunt, G, van den ziener, zijlings overgebragt in het punt K.

Stel rechtftandig, in het punt K, de lijn , KL, .en op dezelve bepaal de hoogte van het oog des zieners , als in L ; uit dat punt L , parallel met ■ den gehcelen bafis, KAB, trek de horizontlijn, LP, en op dezelve, bepaal het oogpunt, naar goedvinden , bij voorbeeld, in ©.

Trekukdeindeelingspünten,(op de grondlijn AB,) als, 5, 4, 3, 2 5 1 •> tot in het zieners oogpunt, L, oogftraalen, of lijnen; deezen doorfnijden des ta-