is toegevoegd aan uw favorieten.

De zedelijke toestand der Nederlandsche natie, op het einde der achttiende eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODSDIENST. X. Boek. W

vraag , daar elk antwoord op flaat, zich te bemoeien, voldoet het; heeft het geen geheugen, om iet, daar het niets van verftaat, noch hec .nut van inziet, te vatten, dan wordt het beknort, dikwijls geftraft, en zelfs het leeren van deze antwoorden wordt als eene ftraf gebruikt.— Door dit alles krijgen de kinders een tegenzin, in den Godsdienst , en zien dien als een juk aan, welk denkbeeld veelen aan blijft kleeveia,

ook wanneer zij in jaaren gevorderd zijn

Nog laat men de kinderen één of meer hoofdrukken in den Bijbel lezen, en dit wordt hun weder als een taak opgelegd, die hun dikwijls een zwaare last is; en hier bij laat men het meestal berusten; wanneer het kind wat ouder wordt, krijgt het een' katechizeermeefter of katechizeervrouw, welke heel dikwijls het hoofd gevuld hebben met waan en verbeelding, en tot alles eer in ftaat zijn, dan om een kinderlijk verftand zaaden van echte kennis in te planten, en het kind te leeren, zijn verftand te oefenen , en zijne redenvermogens te ontwikkelen en te gebruiken Deze menfchen hebben dikwijls enkel hun famenftel van rechtzinnigheid, elk van zijne gezindheid, in het geheugen, en bezitten weinige onderfcheiden denkbeelden en redelijke kundigheden, geen wonder derhalven, dat zij meestal volftrekt buiten ftaat zijn, om die mede te deelen: Doorgaands hebben ook E e 4 de"