is toegevoegd aan je favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over Gods Bestaan, &c. 231

doorgaans in mededeelbaare en onmededeelbaare.

V. Welken brengt gy tot de onmededeelbaare ? A. Deze vyf.

1. Zyne onajbangetykbeid,

2. eenvoudigheid,

3. • onver ander lykheid,

4. onafmeetelykheid en

5. eeuwigheid.

Men moet hier wel in aanmerking neemen , dat deze volmaaktheden in God, nog van eikanderen, nog van Gods Wezen zaakelyk onderfcheiden zyn,

«. Wegens zyne onajbangtlykheld,

/s. Eenvoudigheid,

y. Onveranderlykheid. Maar, alleen ten aanzien

*. Van haare voorwerpen,

/3. Uitwerkfelen, en

v. 0«ze daarna gefchikte bevatting. Zo dat hier alleen eene redens-onder/cbeiding plaats heeft; — namelyk,

Eene redens-onderfcbeiding, gefield tegen P 4 over