is toegevoegd aan je favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3* IV. Hoofdstuk

over eene wczentlyke, wordt gezegt, of, eene redeneerende redens onderfcheiding, of, eene beredeneerde redens onderfcheiding; — de eerfte is onze rede zelfs, — de tweede is de zaak, waarover wy redeneeren, of, waar omtrent onze rede verkeert. —

De eerfte, of, de redeneerende redens-onderfcheiding heeft plaats, wanneer wy een en dezelfde zaak tweemaal bevatten, en dat door een gelyke kenmerk, zonder dat 'er eenige grond van onderfcheiding in de zaak zelve gevonden wordt, b: v; Petrus en Petrus, een Menfch en een Menfch, Socrates en Socrates: het geene men veel eer een herhaaling van onze bevatting, als wel eene onderfcheiding kan noemen.

De tweede, of, de beredeneerde redensonderfcheiding heeft plaats, wanneer wy ons een en dezelfde zaak, aan deszelfs zyde, met alleen door veelen: maar onderfcheide bevattingen voorflellen, welken gegrond zyn in de verfchtllende voorwerpen, uitwerkzelen enz. van een en dezelfde zaak. — Deze Jaafte onderfcheiding nu, zo als uit het voorgaande blykt, heeft hier plaats. — Schoon