is toegevoegd aan je favorieten.

Prijsverhandelingen op de vraage: Welke zijn de beste middelen, om den minvermogenden burger met den inhoud des bijbels [...] bekend te maaken?