is toegevoegd aan uw favorieten.

Redevoeringen en aanspraaken, gedaan in de onderscheiden vergaderingen der Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(76 y

eiNNA cn sylla een' burgerkrijg voeren, en verreist gij intusfchen zo lang, in gezelfchap van den onbaatzuchtigcn Romein pomponius atticus, naar het wijsgeerig Athenen , om fraaije letteren in te zamelen. Bewijst van daar uwen broederlijken biiftand aan den vervolgden rechtvaardigen. Deelt met hem in een noodlot: bewaart hem ten minften tegen armoede of laagheid , en laat het gevoel van achting, voor hem, voor de zaak, waarom hij verdreeven werdt, en waarom gij ontweeken zijt, nooit verminderen.

Naast vrijheid, prifze ik u vergenoeging aan: Zij is een balzem der ziele, 't Is door deze gemoedsaandoening , dat een bedelaar gelukkiger kan zijn, dan een Koning. De onverzaadelijke begeerte verwekt een beffendig ongenoegen; terwijl zij, die weinig begeeren , ook weinig gebrek hebben , en in een gelukkig zielsvoorrecht leeven Overvloed van alle dingen, de vervulling onzer begeerten, kunnen zeekerlijk genoegen aanbrengen, dan het is kortftondig en onbeftendig. Do vrede der ziele , werkt ftille gerustheid en onveranderlijke blijmoedigheid. Vergelijkt u, in alle uwe betrekkingen. bij uwen minderen, en gij zuit zelfs meer hebben, dan uw meerder, om dat gij ftof hebt van te vreden te zijn met uw deel Want hij alleen is vergenoegd en gelukkig, die tot zijn' Maaker in goeden ernst durft uitroepen: „ Armoede noch rijk„ dom geef mij niet , voed mij met het „ brood des befcheiden deels! "

Hebt gij dit befcheiden deel van de Voorzienigheid verkreegen, onttrekt u dan der

wel-