is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t,T ER D ICHTEN, S>

Dat de Nijdt, van fpijt geperst,

Galbraekt, en van afgunst berst. Op bet rijzen van dees Starre Viert de dappere GA MAR. RE,

Zoo getrouw aen PHLIPPUS kroon,

Dat bij rustigb zijnen zoon Offerde, tot 's Konings beste, Voor de Valencijnfche veste

Met onfterffelijken lof.

Zou bij, als zijn meesters hof JDoor de hoop van Kareis neven Dus geftut wort en gedreven,

Nu niet vieren, meer dan oit?

Neen, zijn ijver ruste noit In zijn Konings vreught te deelen.' Volght hem dan met blijde keelen,

Zanggodinnen, om de bron

Van den Duitfchen Helikon, Zingt om flrijt met negen kooren PHLIPS de VIJFDE is nu geboren,"

BLIJDE AENKOMSTE

t' AMSTERDAM

VAN ZIJNE EXELENTIE

D. ESTE VAN DE GAMARRA,

Ridder van Sint Jakobs Orden enz. Gezant van zijne Katholijke Majesteit, bij de Hooge Mogende Staten der der vereenigde landen.

OS HUMEROSHUE DEO SIM1LIS.

ZANG.

w

W ie rijst zoo heerlijk op van verre, En voert den glans der Avontfterrs F