is toegevoegd aan je favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tlERDICHTEW. idt

Gij (trek te, in 't midden van 't gefchreeu,

Van brant en gloet en vloet, Een klaeu aen Hollants waterleeuw s

Geverft in Engelsen bloet. Nu dreef de zelve waterzucht

U naer d' opgaende zon, Ter weerelt uitj in ruimer lucht,

Zoo wijt men zeilen kon. De hoop van Ridder Maerfeveen

En onzen Vrijheer Graef Verzekert ons, dat gij *t Gemeen

Zult voorflaen, ruim zoo braef Als oit een Amfberdammer zoon

Zich in het Oosten droegh. De Deught bcg.crt geen rijker kroon:

Deze is haer eer genoegh.

UDCLVi

OP HET TRIOMFEERENDE VIERWERK

AEN DEN E. HEER

WILLEM H A E G H,

Sckretaris yan Kleef.

Het rouwtme nu niet dat ik leef:

De pen van 't vorilelijke Kleef Quam heden naer den Amftcl fireven Mij d' eer van haere groete geven,

En juist toen zelf de Keurvorftin

Aenfehoude met een' blijden zin Hoe fchoon de Keurkroon blonk hij duitter Het eenen hcerclijker luifter G 3