is toegevoegd aan je favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET P O R T T E T- fS§

drukking! o Dit is de taal der fpyt, niet die der .onverfchilligheid! . • •

delphine.

En aan u, myn Heer, verzoek ik, zo gy eenU ge achting voor my hebt, dat gy in myn prefentie nooit zyn naam noemt.

bso3 i- " i*»b ?S»!'f9SI-%v ,\ . ..... mili va «ttw :n«/i£EV/ , ilMfl iflOBJOO

verceil.

? osiasiqi trciooo r>m

Ik zie, Mejuffrouw, dat gyaan zyne oprechtheid twyfelt: evenwel. . . .

'yri Vib ,:iiift ^v/üoiii'Siiie 4' ' t J '

delphine.

'tls lang genoeg . . . niet meer van hem. Gy hebt myn antwoord gevraagd; ik gaf het u; wees BU zo goed, om het woordelyk aan uwen Vriend overtebrengen. •

verceil.

Gy beveelt het ... ik zal gehoorzaamen. {ter zyden, en heen gaande.) Wat moet ik denken? Jïoe fterk zyp de beweegingen van myn hart! . . .

ZE-