is toegevoegd aan je favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PORTRET m

rtta»; ik zag alleen koele, ftille verfmaading.

Waarom maakt gy ü dan zo verregaande moeilyk, ihu hy toont, dat hy berouw heeft; nu hy u tot

zich wil verheffen ?

DÈLP H I K É.

My tot hem verheffen? Neen, neen, nooit.

WEVR. DU C HEMlN.

Maar,Delphine,dit is zyne bedoeling:ik ben'er gerust op. Hy is agt- en -twintig jaar; zyn eigen meester; hy bemint u met drift; wat kan hem beletten u te trouwen? . . . . Wordt het fatfoen gekrenkt,^ daar het voorwerp zo verdtenstlyk is. ... . . o Myn Kind, ik voel * dat de Hemel «

voor dit aanzienlyk lot gefchikt heeft 4

Schreit gy, Delphine? . . . Ik begryp dit niet.

DELPHINE*

Neen, voor my is er geen geluk; ik fta er vatt af.

MEVR. D U G HEMIN.

Gy hebt gelyk, myn Kind;- gy kende tof nu' niets dan tegenfpoed; nu bedroeft gy my voor

I. D E E L. *