is toegevoegd aan uw favorieten.

Wagenaar's Beschryving van Amsterdam gevolgd, in eene geregelde aanwyzing van de sieraaden der publieke gebouwen dier stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?4 WE ERE LD L YKE GEB O UWEN,

Klovcniercn , wordende doorgaans daarom Schietckele genoemd.

2 In deeze Doele treed men, door een kleine Poort, beven welke de Klaauw het teken der Klovenicren, is uitgehouwen. Binnen, in een Gaandery cn in ccn vertrek, dat op de Kolf baan uitziet, hangen eenige Schutters-Hukken. Verders ziet men daar het Schictperk en aan het einde een houten vierkante fchyf, met wit papier beplakt, op welke twee kringen zyn getrokken, ruitsgewyzc aan eene pen gedoken enz.

3 Het ander gebouw , thans alleen bekend onder den naam van Klovenieis-Doele, fchynt in den Jaare 1522 alleen beftaan te hebben in den ouden Tooren Zwigt of Zwyg Utrecht genaamd, die nog byna in zyne oude gedaante onderhouden word. Een vergulde Papegaai verftrekt tot een Windwyzcr op deezen Tooren , ter gedagtenis van het fchieten naar de Papegaai.

4 In den muur van den Tooren heeft men een fteen gemetzeld, op welke twee kruisgewys gefielde haakbusTen, en daar onder de woorden SVYCH WTRECHT» alsmede een klaauw,aan elke zyde,zyn uitgehouwen.

5 Aan deeze Tooren is aan weerskanten, zo lang de Doeleftraat als langs den Amftel , een ruim gebouw getimmerd, wier ingaug in de Doelcllraat is.

6 De ingang naar binnen, is door een groote Poort, die met busfen en andere merktekens der oude Klovenieren , is verfierd. Verders gaat men, over eene voorplaats in 't b uis, en komt langs een brecden trap, op de groote Schutters Zaal, alwaar voor den Schoorfteen, vier Overlieden der Schutteren , konftig door Govert Flink zyn gefchildert en afgebeeld, als Albert Koenraad Burch, Jan Vlooswyk , Pieter Reaal en Jacob Wiltekens.

7 In het vertrek van de Overlieden der Klovenicren,

ziet