is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Negende deel. Beginnende met het jaar 1782

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÏSTORIE-BESCHRYVING. III

ling, hoe Arnfterdam nog roemen mogt op een aantal vaderlanderen, die alle inzigten op eigen belang, grootheid, en aanzien aan de heilige verpligtingen, die het vaderland van hen vordefde, grootmoedig durfden opofferen.

Zulk een gedrag vertrouwden zy dat des te aangenaamer zoude zyn, na maate dat dit zeldzamer, ja misfchien zonder voorbeeld, in dit Gemeenebest was, en gefchikter om die haateiyke inboezemingen weg te neemen, die de laster en kwaadaardigheid van 'het voorheen by veelen zo zeer aangebeeden, doch nu reeds ten val gekomen Engelfche Minifterie, getragt had te verfpreiden, en welke inboezemingen in Nederland 'zedert voorftanders had gevonden in de zulken, die, terwyl zy zich niet ontzagen om het cerwaardigfte en nuttigfte gedeelte van de burgery van Arnfterdam, de voornaamfte fteunpilaaren van NederlandsCh welvaart , af te fchilderen, als 'of het een ver. achtelyke hoop van lage en baatzuchtige zielen was , dieniets anders bedoelden, dan, om, door het verkorten van 'sLands gemeene middelen, en door het vervoeren van contrabande goederen, tegens de trouw

dei