is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43° II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. xv boek.

7.ijn ijv foor de

tucht.

eerst in de veldflageu benden van voetvolk onder de ruiterij, waardoor hij den geduchten aanval der geheel in het harnas gekleede ruiters verijdelde. Ook vond hij een foort van leder gefchut uit, welk men gemaklijk vervoeren, en waaruit zeer gezwind kon gevuurd worden. Eene nieuwe kruisvormige plaatfing van het voetvolk in een' veldflag, waardoor hetzelve veel gefchikrer wordt, om door den vijand heên te breken, is ter eere van hem, als uitvinder van dezelve, Gustaafs Colonne genoemd. Alle zijne krijgskundige inrichtingen zijn wel niet onder de Volken van Europa in gebruik gebleeven; doch den lof der waare kenners hebben zij alle behouden : en fommigen van hun hebben boven de pieken, door hem veranderd , aan de laater uitgevondene bajonetten of roerfpiefen de voorkeuze gegeeven. sr V. Gustaaf vond zijne Zweeden wel reeds zeer krijgshaftig. Zij hadden door een lange reeks van veldtogten veel ondervinding verkreegen; waren, gelijk alle Noordfche Volken, ltrijdbaar en tegen allerleije ongegemakken gehard, maatig, fpaarzaam, en gewoon, hunnen veldheeren te gehoorzaamen. Ook ontbrak het hem geenszins aan bekwaame bevelhebbers. Hij zelf erkende, aan Jacos de la Gardie, wiens vader, Pontus de la Gardie, etn gebooren Franschman, in de laatfte Zweedfche oorlogen zeer had uitgemunt, ongemeen veel van zijne krijgskunde verfchuldigd te zijn. Doch eigenlijk werden