is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus. 1747.-1787.- Suum cuique

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Woendag, den isften April, zrrl het onlangs te Leijden nieuw opgerechte looneel-Genootfchap van. Negentienen, onder de Spreuk Bongré Mallré het geen zeggen wd, tzijnood 't zij dwing'landij; wij %villen't, dat 's gefioeg, in het oude rooneel-genootfchaps-huis, op de Lmgebrug, vertonnen het EUani van Verwarring, Blijfpel; en na hetzelve de Rekening zonderden Waard, nieuw Klnchtfpei, dikwijls te voren op verfchillende wijzen, maar nog nimin-r oo deze wijze vertoond ;.tusfchen beiden zal MeesterJvA nPedso As dius verfcheiden vermakelijke kunsten, en, op commando van zijnen Direóbw Tohv 1-ru ik, verwonderlijke fprongen over den (lok doen. De Geïnteresfeerden en Gerechtigden worden verzocht, precies ten zes uuren te wifen tegenwoordig zijn. °

Le ComedicnS Francais auront l'honneur de donner Vendredi prochain Ark. qum Anftocrate, Tragicomedie burlesque, en cent trente & deux artes, de limmortel Jean Kaas/en, fous 1'epigrapbe , rondom Lari. Cette intereiTante piece contient les den.e;és d'Arlequiu avec Polichinelle, fon maitre valet • les coups de pieds aux cul, qu'it lui donne; les requètes, repréfentations & excercices de fes autres valets, pour obtenir quelqne part a la direftion de la boutique; & finalement les thtrigues, dont il fe fert, pour leur couper le nez & les orei les, en leur perfuadant, que cette operation fe fait uniquement, pour les rendre plus aimables, & a menie de faire fortune: fuit un jeu Pantomime & Danfe, dans lequel les valets expriment leur joie de n'avoir rien okenu, &c Les fTtoSuÊ (SS Tl'°Upe S''J' diftir)gueront Par des fail's les P'us pcrilleux

0£ CömmCTrcera a 6. heures precifes, & on s'adresfera pour les places chez Mr. de Mermont Directeur de la Troupe. 1

N^qN11't^B- fil' Eerzame Pub,ic<l w«»-dt bekend gemaakt, dat op de uitNB. NB. gefchreven Prijsvraag, „ Welk touw is het best geappropriëerd Nb. „ om Hechte Regenten zoodanig op kusfen vast te fjorren, „dat noch het ongenoegen der ganfche Natie, wier belangen zij verraden, „ noch de vrees voor den ondergang van het Vaderland , dien zij bedoelen, „ hen daar van kan afwerpen? een voldoend antwoord ingekomen is, het welk, „ onwederfprekenjk, aantoont, dat het evengemelde touw zich het bést Iaat fabri* ceren uit Burger-Blooheid, Laeheid, en Luiheid, gelijk deze

X weS niet ve s'ten huidigen dage in Uoümd

V1V ^ °Prechte °PfcW» Ariftocratlcum, het welk nooit bederft ea * * Wfclks aa"Sen3am gebruik, in korren tijd, de allerreinfte Tanden been♦ 7.1 ^aakt; de" ftank van dtn Vrijheids adem geneest en de rm,Pn v,n 1« S° TC*1'^™ van Burger-eifchen wegneemt , ja het verroten van de oppermacht der Regenten, en het bederf van Vorsten en Grooten belet, waarom bet bij den HoBandfchen en Engelfchen Adel en Patrices vèel gebiuim wordt, is in commisüe aLeen te bekomen bij de Etve MacMavel,

Boek