is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaaren 1796. en 1797. Byzonder in de zaak van m{r.} Johan Luzac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158 stukken, betreffende N°.XI.a.

„ ten van Befchuldiging tegens den Ondergete. „ kenden over te geeven, werden verklaard te zijn „ vervallen, en hij, bij tijdige communicatie der „ overige Stukken, in gemelde Decreet gemen„ tioneerd, in ftaat gefteld, den hem gefeldenter„ mijn te obferveeren, ten einde de welmeening „ der Vergadering van het Provinciaal-Beftuur „ door gezogte dilayen niet worde gefruftreerd en „ illufoir gemaakt."

'/ Welk doende &c. (getekend) johan luzac.

(geprefenteerd 16. January 1797.)

N.. XI. b.

curatoren van hollands* , hooge-school.

aan

Het p rovinciaal-COMMITTé van holland.

mede-burgers!

et doet ons zeer leed, dat wij ons verplicht vinden op uwe gë-eerde Aanfchrijving van den 43. dezer Louwmaand te moeten antwoorden, „ dat wij volharden met in geene nadere Befchuldi» g'ng> verhooren, of onderzoek van de zaak van „ Mr. Jan Luzac te kunnen treeden:" Wat be-

„ treft