is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID, VRTHÈÏÖ, BROEDERSCHAP: Donderdag den Juny 1799.

. HET VYFDE TAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID,

p r m S 1 D e. t)e Burger Reprafcntant

A. Hartevelt. Aanweezig de Burgers Repraïfentanten ?5f. F. Leemans. Ê. S. Sinkel. J. de IVltt. F. van Leyden'. F. de Kanter. JV. J. Okhuyfen.

F. Verhoyfen.

J. Ë. Blydenftein,

H. Verhees.

J. Lublink, de Jongè.

T. F. Schelts.

Gi A. Ver ft e ge.

C. van Foreest.

L. van den Braak. ÏV. Rh

H- van Tomputte. J. van Haeften: J. G. Kramer. J.van Galen. L. J. Vitringa. A. De Haan.

E. Leve.

§. van Hoogftratem J. A. Krieger.

G. Reinders.

A. Meurftngé.

F. Cats.

H. Costerus.

G. C. Meyners.

B. Storm.

D. J. Steyn Parvé. E «

F Witdnk. J. van Rees. . A- Pompe vdnMeerdervoQrh PCz.

fV Ti van Bennekonii F. Van der Borght, P. van Zonsbeek. J. J. Schluiter. J. Couperus, j. Dacosta Athiai. H. Het'tema. C. Schefer.

A PI v d. Mey v.d. Lindétk IV. Doelman. F. Guïjé.

L. T. de Kempenaey. A. J. Verbeek.

Abfenc met permisfie..

Schimmelpenninck.

van Royen.

Iloogewal.

Cuypers,

Ktüphorst.

van de Kasteelè:

üa endels.

van Hall.

Ten . Pol.

de Sonnavilh:

Gorter.

Hooft.

Appelius.

tVerner.

Remmers.

Zo.ider pèrmisÖè.

Gerlsma. fji