is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spectatoriaal toneel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s»8 De Schoorsteenveger Prini L « p e.

Ik beken, het is niet al te llerk; maar, mijn Heer Gusman! denk ook eens, dat het voor een Prins is. G u s m a n. Jal voor enigen tijd, maar daarna krijgen wij ze, en dan vinden wij er onze rekening niet bij.

Lope.

Gij bedriegt u. Hoe gaauwer het verlieten is, hoe gaauwer gij 't krijgt.

G u s m a n. Goed! maar hoe is het u in de hersfenen gekomen, om voor den Prins zoo een ligte couleur uittezoeken, daar hij zoo bruin is?

Lope.

Als men u hoorde fpreken, zou men dan niet zeggen, dat hij zwarter als een Neger was! Daar en boven is het mijne fchuld niet, dat die couleur tegenwoordig in de mode is? draag maar zorg, dat mijne rekening mij fchielijk betaald wordt; en .... Gusman.

Het geen ik er van zeg is niet

Lope.

Ik begrijp u, maar toch ....

Gusman. Dewijl gij 't zoo begeert, ben ik tot uwe orders. Lope.

En, ik tot de uwe. Heer Gusman I uw dienaar.

G VS-