is toegevoegd aan uw favorieten.

Felix, of Het gevonden kind. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a FELIX, of het

ne handen zouden ruwer zijn , maer hunne ziel zou fijner denken, indien ik hen tot boeren opgebragt had. Ik zal behoeftig worden, 't is waer; maer ik heb mijn pligt betragt; dus zal ik mijn levensloop voleinden, gelijk ik die altoos onderhouden heb met eer; en zoo lang ik leef zal mij nooit het denkbeeld, dat ik wel gedaen heb, verlaten.

NEGENDE TOONEEL.

MARGRIET, morin. MARGRIET.

De Notaris zegt dat hij zal komen en dat hij wacht dat gij hem zoudt wachten, zoo gij hem

wilt wachten , en zoo niet dat hij u wacht

met een woord , na al dat wachten , zal hij eindelijk toch '. om.n.

Morin, ter zijde. Wat zal ik doen, indien hij mij niet op de hoeve als gebruiker laet! . . . .

TIENDE TOONEEL.

FELIX, MORIN, TIlERESlA. FELIX.

Eerlijke Morin ! laet u het volbrengen van uw eed

niet