is toegevoegd aan uw favorieten.

Felix, of Het gevonden kind. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FELIX, OF HET THERESIA.

Dierbare Felix, hoort gij wel wat Vader zegt ?

FELIX.

Ja, lief Meisje ! ik hoor het. Hoe lieflijk klinkt mij dat woord in de ooren !

MORIN.

1 Ach! mijn Dochter! ach Felix! aen uwe erkentenis ben het grootfte genoegen van mijn leven verpligt.

ELFDE TOONEEL.

MORINVILLE, FELIX, THERESIA, MORIN.

MORINVILLE.

Felix , gij zijt dan nog niet vertrokken! gij behoorde reeds twee uuren van hier te zijn, om tl bij het regiment te vervoegen. Vertrek.

FELIX.

Ik ga niet.

MORINVILLE.

Hoe, gij gaet niet! wat wil dit zeggen?

T II V: