is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER INWOGNEREN VAN GÜINEA. 223

„ In dien zelfden tijd ftorf op het zelfde eiland „ m. mapp , die eene Plantagie had welke minder „ was dan de andere , want zij werd gefchat op ,, 3,60,000 Liv. Fransch geld; de grond was minder „ vruchtbaar, en verder van de markt gelegen:deeze „ braave man was meerder de vader dan de meester „ der Negers; hij voedde hen rijklijk, hij gaf hun „ in de grootfte hitte des daags eenige uuren om „ te rusten: door deeze goedheid aangemoedigd ver„ meerderden de Negers op eene verbaazende wijs: „ hij kocht eene andere Domeine, voor 2,16,000 „ Liv. daar plaatfte hij het overtollig volk van de „ eerfte Plantagie; zijn dochter kreeg een zeer goe,, de uitzet, en zijn zoon erfde 7,20,000 Liv.: dit ,, bewijst dat het goed deezes mans verdubbeld „ was."

Deeze twee voorbeelden toonen aan, dat zo men de Negers menschlijk behandelt, zij groote voordeelen aanbrengen en fterk voordteelen , maar indien men hen mishandelt, worden zij het bederf der eigenaars en fterven in den bloei huns levens.

Het volgende voorbeeld is ons opgegeven door m. claPwKSOn : een Edelman thans in Engeland wedergekeerd, werd in 1771 eigenaar van eene Plantagie, gelegen bij de Baai van Montego, op Jamaica; het getal der flaaven die hij daar vond was 276, en alle waren op het eiland geboren: in 1786 is hun getal niet verminderd, hoewel hij geen een flaaf in al dien tijd had aangekocht; en na dien tijd was men daar ook niet toe genoodzaakt.