is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL.

15

De heer. tavernier , kern driftig omhelzende.

Graaf! dat ik u aan mijn hart drukke!

Gij zijt grooter, dan uwe rampen! maar

wat wil dit verfchijnfe! zeggen, beide

uit onze moordfpelonken hervoortgebragt, en naa meer dan dertig jaaren zugtens, zonder eenig waardig fchepfel te hebben gezien,

nu bij elkander, nu verlof, om onzen

boezem in elkanders fchoot uitteftorten,

van waar dit onwaardeerbaar geluk?

Zouden onze vijanden afgemat zijn van ons te vervolgen?

De graaf de lorges. Misfchien fcheppen zij eenige adem, om ons met nieuwe krachten aantevallen, en te vertrappen, een adder zal eer zijn dodelijk vergif, daa zij hunne woede afleggen.

DER-