is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 De WEDERGEVONDEN VADER;

DERDE TONEEL.

De vorigen. Trecour, houdende een groote kruik in de eene hand, in de andere een bos fleutels.

Trecour.

Zoo, zoo , dat gaat wel Heeren ! gij

houdt eenen Cabinetsraad met u beiden!

weest voorzichtig! gij weet, dat dat hier eene dodelijke misdaad is.

De heer tavernier.

Wat, men zou ons vergunnen bij elkander te zijn, en vorderen, dat wij fprakeloos als de dieren in het bosch met den ander verkeerden ?

Trecour.

Gij weet, dat men hier niet mag denken, veel minder fpreeken: vergeet niet, dat ge in de Baftilh zijt !

De graaf de lorges, (driftig.-)

Recht zoo, in de Baftille, de voorburg der verdoemenis!

Tre.

*