is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karel dê ix.

vraagende, welke zijne misdaad ware ? moest op het fchavot voor het zwaara van den beul knielen , om dat hij een wettig Koning was. Die afgrijslijke zinneloosheid heeft drie eeuwen geduurd : Europa heeft èen toneel opgeleverd van aanhoudende bloedflortingen , geheiligde misdaaden, leenhuldigingen , ballingfchappen , doodflagen , vadermoorden en Koningsmoorden , met het zegel van den heiligen ftoel bevestigd. Behoeven wij ons te verwonderen, dat de volken , vermoeid van zulk een ondragelijk juk , en daar onder zoo dikwijls ter neder geworpen , zoo aanhoudend door de befluiten van den ftoel van Rome de prooij van moord en roof, met eenen brandenden ijver eene hervorming omhelzen , en zich trachten te onttrekken aan de onderdrukking van den Paus , zoo draa men hun de behulpzaame hand durft bieden ? Aldus hebben de brandftapels van ("onftance aan de pas gebooren fcheuringen voedzel gegeven ; dus heeft de onbefcheiden vervolging van die Kerkhoofden eenen oorlog van dertig jaaren en een algemeen afgrijzen veroorzaakt; dus heeft Luther , weerfpannig aan den heiligen ftoel, zijne nieuwe leer gemaklijk ingevoerd ; dus heeft, na hem, de ge-

ftrera-