is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe spectatoriaale schouwburg, behelzende oorspronkelyke toneelstukken, ter verbetering der Nederlandsche zeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 7*

Strenge Calvijn in Geneve eenen nog veel grooteren opgang gemaakt. Er is flegts eene rede van zoo veel dolzinnigheid : de euveldaaden van den heiligen ftoel zijn de bronnen der ketterij. Is het de taal van 't Euangelium , „ Priefters , hoort naar mij. „ Weest baatzuchtig , weest wreedaartig , „ zonder trouw ; weest trotsch , zijt ko„ Dingen der aarde ; als Priefters van den „ God des vreedes , predikt niets dan oor„ log ; wapent en verdeelt , tot ftaaving „ uwer gevoelens , vaders en kinderen , „ koningen en onderdaanen ?" Dit hebben zij gedaan ; maar dit ts bet n-Vt, Sire . hel welk hun door het Euangclitim is voorgc* fchreeven. Indien de Cahi men moet hen vcrfchooccn ; men kan. dwaalen , zonder Hiisdaadig te Bljn hebben kunnen denken , dat den Bijbel , zoo voortreflijk , zoo rechtvaardig . zoo vol van dien God , wiens woord het is , a!trjd door den ftoel van Rome I , Cfl

zoo kwalijk agtervolgd , mogelijk even kwalijk door dien ftoel wierd verklaard. Moeten wij de dwaaling van Calvijn veroordeelen , het is echter waar , dat geheel Europa over het gevoelen der beide partijen in twijfel hangt, en dat deszelfs verE 4 Sif»