is toegevoegd aan je favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN.

44?

Als men in maatig, met één of twee deelen waters verdunt, Salpeterzuur, Kwik, koud oplost, dan ontftaat 'er, zoo dra de oplosfing tot zekeren graad met. Kwik vervuld is, een vast zout; zelfs reeds, wanneer het zuur nog niet met Kwik verzadigd is.

Als men in een zwak, met vier deelen waters verdunt , Salpeterzuur, in de hette Kwik , zoo veel mogelijk, oplost, dan ontftaat 'er bij de bekoeling geen vast zout. Maar dan is ook het zuur niet met Kwik verzadigd; naardien het zuur, gelijk ik boven getoond heb, zoo veel minder Kwik aanneeme, naar maate hetzelve meer waters bezit.

S- VIL

Of eene oplosfing der Kwik in Salpeterzuur, bij de verdunning met water, kalk laate vallen, hangt niet af dat de oplosfing in warmte verricht zij, maar eigenlijk hiervan, dat zij zóó volkomen met Kwik verzadigd is, dat zij in de koude vast zout geeve.

Als men, derhaiven,in fterk Salpeterzuur, met hulp dér bette, zóó veel Kwik oplosfe, als het oplosfen kan, en dan de oplosfing, ook wanneer ze nog heet; en nog geen vast zout in haar ontftaan is, met water verdunt , dan laat ze kalk vallen.

Als men, daarentegen, genoegzaam zwak balpeterzuur op dezelfde wijze hehandelt, zoo laat zich de oplosfing , naardien deeze niet volkomen met Kwik verzadigd is, voorzeker met water verdunGg4 Beü»