is toegevoegd aan je favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^48 CHEMISCHE EN PHYSISCHE

nen, zonder kalk te laaten vallen, ook wanneer 'er kookende hette is aangewend.

Als men in koüd, fterk Salpeterzuur Kwik oplost , tot 'er vast zout ontftaat, voords dit vaste zout in de oplosfing fijn wrijft, en deeze nu met water verdunt , zoo dat het zout tevens wordt opgelost, dan valt 'er kalk neêr.

Als men echter het vloeibaare deel der koude oplosfing van het zout afzondert, en dit gedeelte Cwaarin namenlijk het zuur niet verzadigd is) pet water verdunt, dan valt 'er geen kalk neer.

Dit alles is ligtelijk te verklaaren, als men weet dat de Kwikfalpeter zich niet in bloot water oplost, zonder kalk te laaten vallen.

S. vin.

Eene volkomen verzadigde en tevens gchee} vloeijende oplosfing der Kwik in Salpeterzuur kan alleen in de hette plaats vinden.

In de hette verzadigd fterk Salpeterzuur, fcheidt, zoodra de oplosfing bekoeld , een deel als vast zout af, en de overige vloeiftofFe heeft overvloedig zuur.

In de koude Kwik oplosfende , in fterk Salpeterzuur, zet, zoodra het tot op zekeren graad met Kwik vervult is , vast zout af, reeds vóór hetzelve verzadigt is.

Als men Kwikfalpeter in zóó veel heet waters. Oplost, dat zich de oplosfing, bij dc bekoeling-, iiiet kristallifeere, zoo fcheidt zich echter een «rjeel der Kwikkalk, bij de oplosfing, af, cn het

ZULHJ