is toegevoegd aan je favorieten.

De domkop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 199 )

trioten heb aangeweezen toen deSoIdaaten dat blixemfche Keezengoed plunderde, echter was ik ook heelbenaauwd in 1795 . want toen ben ik ook van hier geweest; de Patriotten moesten de Franfchen hebben; maar als nu de Print weder komt, dan zal ik wel beter Ambt krygen, anders ziet het 'er flegt met my uit, wantik denk, dat ik nu myn post wel zal kwyt raaken; ik heb nog wel vandatgeplunderdegoed uit Arnhem maar daar kan ik niet lang van leeven.

Toen ben ik heen gegaan. Vind gy dit een plaatsje waardig in uw Weekblad, maak 'er gebruik van; ik ben

Uw Mede Rurger Wel tee Hoor.

Vervolg der Advertentien, op pag, 184,

VIL] Een Hoogduitsch Preekboek, fmeerig en bemorst, op de titel eenigzinds leesbaaar, Bïgeman.

VUL] Een Cabinet ftukjen, zindelyk gewerkt, door Wynpers.

IX. ] Een kistjen met dweepers gemerkt Dermout.

X. ] Verfcheide groote witte Paruiken, eenige beffen, en duiftre Manufcripten. en ten

XL] Een oud van de Rotten gebeten Apologieboek, in een geele band, met bloemen verfierd , op de rug ftaat de Reis naar de Hel, door Hofstede.

Die verder eenig naricht begeerdt vervoegen zich op het meergemelde Yland, by den Voorlezer Hoogerbeets, op de gehaate naam gragt, by wien nader informatie te bekomen is, en alwaar de goederen in bewaring zyn.

De Domkop een minnaar van Gelykheid zynde, heeft hy zulks meermaalen getoond, door de drukfouten met zyn Vriend en Btoeder Gartman, welke hy de voorkeur geeft,

een.