is toegevoegd aan je favorieten.

Fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAN EN DE FORTUIN.

Zy rollen, krakende, ondereen: De Faunen en Sylvanen komen

De bosfchen uit, en vlugten heen; De nimfen, weenende en vol kommer, Betreuren hun geliefkoosd lommer; Terwyl god Pan, verwoed, weldra word onderricht, Dat enkel 't haatlyk fpel al dees verwoesting baarde; Waarom hy ftraks Fortuin beticht: ö Moeder van den ramp der aarde! Dus fprcekt hy, helfche twistharpy! Gy kwelt de menfchen en de goden door uw treken; Gy leeft in 't kwaad doen, ja; uw wreede razerny... Hy fprak, wanneer juist, in die {treken, Godin Fortuin éénsklaps verfcheen. Stil, zegt ze tegen Pan, ftil uwe oplopcndhcên: Gy moet, in geenen deel', my met uw' ramp betichten; Want in het waagfpcl zelfs kan ik met myn beleid, By zekre fpelers, niets verrichten.

- Wie doet het dan? - Behendigheid.

DE