is toegevoegd aan je favorieten.

Fabelen en vertelsels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KLEINE HOND.

Verwaandheid maakt ons niet flechts gek,

M

Maar fpeelt ons menig' kwaaden trek. & * # Op dit gezegde breng ik my hier in gedachten, Dat, in don ouden tyd, Na een' zeer blocdigen en tevens langen ftryd, Waarin, ondanks hunn' moed en onbeperkbre krachten,

Zo menig leeuw wierdt neergeveld, Het woudgebied was aan den olyfant gegeven: Deze overwinnaar, naar men meldt, . Was zeer fhatkundig en bedreven; Hy dan, uit voorzorg, niet begerend' dat voortaan, Zelfs aan den armflen onderdaan, . De burgerlyke onéénigheden In 't allerminfle nadeel deden, Verbande voor. altoos het moedig leeuwenras9

1 a Dat