is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 NEGENDE GESPREK.

dat kwaad niet onregtvaardig, de Israë.liten hadden hunne zonden. Veele geleerden willen, dat Mofes 't boek jobs in Midian gefchreven hebbe tot bemoediging van zyn volk, en hoe nuttig kon die gefchiedenis voor hun zyn; taco" bus zegt: ziet wy houden ze gelukzalig, die verdragen, gy hebt de verdraagzaamheid Jobs gehoord, en gy hebt 't einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is, en een ontfermer, Jac. v: i i.

MIETJE.

Wie is job geweest?

VADER

Hy was een zeer ryk en Godvrugtig man, waarfchynlyk een nakomeling van Abraham uit ismael, of uit de kinderen van ketura, die in 't Ooflen woonden, 't welk een benaming is van Arabie, waar in men 't landfchap Uz, de woonplaats van Job, te zoeken hebbe. Hy leefde waarfchynlyk voor Mofes, en vandaar is 1, dat in zyn boek niets van de Israëliten

wordt