is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iy Augusti 1797.

hebbende onverrichter zaake was teruggekomen: van welke verweigering vermeend hadden ten eerften kennisfe te moeten geeven met te rug zending der getrokkene Adfignatien, en verzoek om door het furneren van Contanten ter gelijker fomme het nadeelige van de te leurftelling voor te koomen;

Meede gelezen eene Misfive van de Gedeputeerden tot de Financien des Quartiers van Zutphen, gefchreven aldaar den 13 Julii, vervattende dat zich onbevoegd houden, om, zonder expresfe last der Volks-Vertegenwoordigers van het ' Quartier de door het Quartier van Nijmegen aan bet Committé van Bondgenootfehap over eene nog niet geliquideerde praetenfie, geheel incompetent, afgegeevene Adfignatie te voldoen, of eenige gelden uit hoofde der overgegeevene rekening wegens de gefubdivideerde Quota te laten volgen, voor en aleer over dit poinct volgens de fubfifterende Convenanten tusfehen de Quartieren is geliquideerd:

En eindelijk eene Misfive van de Volks-Vertegenwoordigers des Quartiers van Veluwe , gefchreven te Arnhem den 17 Julii, houdende, dat aan den eenen kant billijk vermeenden te hebben mogen verwagten, dat, bevorens tot het verzenden