is toegevoegd aan uw favorieten.

[Recessen van het Kwartier van Nijmegen, gehouden tussen januari 1795 en januari 1798]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 Augusti 1797-

't geen aan het Quartier van Nijmegen tegens alle gronden van evenredigheid met betrekking tot deszelvs aandeel in de laatst verhoogde Provinciale Quota wierdt aangedaan; en, welke vermeer* dering te recht wierdt befchouwd van die natuur te zijn, dat dezelve het vermogen van het Quartier van Nijmegen zoo verre te boven ging, dat, niet tegenftaande alle infpanning in de beftiering der Financiële Middelen, het Quartier onder het dragen der algemeene lasten zoude moeten bezwijken , daar de Quota van dit Gewest was geregeld naar de opgave van het overfchot van 't inzoomen der Quartieren boven haare huishoudelijke lasten.

Het is ULieden, .Burgers Repraefentanten, bekend, dat in den jaare 1790 voor de berekening der Quota's tot een grondflag is gelegd geweest het overfchot van ■ het inkoomen der Provinciën na aftrek der particuliere domestique lasten van ieder derzelve refpective ; de Provincie van Holland nochtans uitgezonderd, welkers inkoomen en overfchot na aftrek der huislastcn wegens dezwaarigheden om den ftaat der Financien van dat Gewest open te leggen, niet is opgegeeven : En Gijlieden zult zekerlijk met ons initemmen, dac de bafis van zulke berekening ten eenmaal onbe-

ftaan-