is toegevoegd aan je favorieten.

Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend genootschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JACOB CATS.

IN DRIE ZANGEN.

DOOR

MR. JAN JACOB VEREUL.

AAN WIEN DE GOUDEN EERPENNING IS TOEGEWEEZEN , IN DE JAARLIJKSCHE VERGADERING, GEHOUDEN DEN g** VAN BLOEIMAAND I791'

VOORZANG.

Aiijn zangfter fchetst het beeld van eenen fterveling, Die van Gods hand de deugd, bij 't levenslicht, ontving; Die finds, door haar verzeld, in aanzien is gefteegen, En 't loon van zijne vlijt zichzelven heeft verkreegen; Die, groot in eiken ftand, maar zonder trotfchen waan, Het doel diens ftands getrouw, zijn pligten heeft voldaan; Als Staatsman 't wigtigst ambt met moed en ijver torschte, In Neêrlands glorie deelde, en nooit naar glorie dorste; Als Dichter, nog geliefd van ouderdom en jeugd, Zijn zagtgeftemde lier fteeds heiligde aan de deugd;

E 4 Als