is toegevoegd aan je favorieten.

Prijsverhandelingen uitgegeeven door het tael- en dichtlievend genootschap [...] Kunst wordt door arbeid verkregen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_9S VÉRHANDELING

„ Groot, — God! tot in de oneindigheid, „ Het perk van uwe Majefieit. "

De tweede wijze, op welke men deeze Figuur beezigt, heeft plaats, als men een woord terflond herhaald, en dit noemt men Epikeuxis. Zoo vindt men bij La w. van merken (x).

„ Gij weent .*<Verg eefi ch ! ver geefsch ! geen traan en kun*

{nen baat en,

en kort daarna:

„ Slaa, flati ons bij, en red de wellust van mijn barte.

en vervolgens:

„ 6 Hemel! fterk bun bed; wees, wees mijn heilbewerher,

■zeer fchoon (y):

Vloeit zilte froomen, vloeit uit altoos voeenende oogen 3 „ Tuigt,tuigt mijn bittrefmart;vloeit zonder op te di ocgen.

Men ziet dat onze Figuur te gelijk op beide wijze is aangtbmgt. Insgelijks bij n. s, van winter (z):

„ Kusf

(x) In Jacob Simonszoon de Rijk, B. i. T. 4.

C y 3 — B. 3. T. %,

(z) la Mpnzoijgo, B. 3. T. 6.