is toegevoegd aan uw favorieten.

Prijsverhandelingen, bekroond door het Genootschap ter bevordering der heelkunde, te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 prijsverhandelingen van het

Verfcheidene en aanmerkelijke waarneemingen deezer ziekte, worden ons,door de geleerde bleüland (V) medegedeeld: men zie ook de aantekeningen van den Heere voegen van engelen (p), en die van carrere (q), helian (r), deaze (s) en anderen. *

%. 66.

Het hart en hartzakjen. Uit de ontleedkundige befchouwing der waterklieren, zien wij,. dat ook déeze deelen, voornaamlijk bet vet, dat de bodem 'van het hart beflaat, daarvan zichtbaar voorzien zijn, en de ondervinding bevestigt wijders derzelver verftopping en verharding.

.Somwijlen is het hart, en andermaal het hartzakjen alleen, aangedaan bevonden:de kenmerkende'toevallen echter zijn meestal gelijk, en het is hierom , dat wij dezelve bij elkander neemen.

Bij meest allen vondt men geduurige hartkloppingen, benaauwdheden, moejelijke ademhaaling en

(o) Spec. Acad. Inaug. de diffïcili aut iwpeditd Alimenlorum depulfione Lugd. Batav. 178c.

00 G n. Nat. en Huisk. kabinet. 2. D. bi. 253.

(?) Hifi. et Mem. ie la Soci. Royale de Medee. fan "1776. Tom. II.

O) Ibid. - (O Pratüice of'furgerij. vol. 1.